Danh sách chia phòng thi Marketing tới khách hàng doanh nghiệp Fall 2023

Danh sách chia phòng thi Marketing tới khách hàng doanh nghiệp Fall 2023

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Danh sách chia phòng thi Marketing tới khách hàng doanh nghiệp Fall 2023 (chi tiết xem file đính kèm).

Thời gian: 7h45-11h thứ Ba, ngày 12/12/2023.

Phòng thi: 302E, 305E