Lịch thi và danh sách thi hết môn ƯDCNTT đợt 2, kì 1, năm học 2023-2024