Thông báo v/v yêu cầu sinh viên cập nhật thông tin lý lịch lần 2

Thông báo v/v yêu cầu sinh viên cập nhật thông tin lý lịch lần 2

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Hiện tại còn một số sinh viên chưa cập nhật bổ sung lý lịch, Nhà trường yêu cầu sinh viên cập nhật thông tin lý lịch lần 2, cụ thể:
- Đối tượng: Sinh viên khóa 2019 (chưa tốt nghiệp), 2020, 2021, 2022, 2023
- Thời gian: Từ ngày 26 tháng 12 năm 2023 đến ngày 04 tháng 01 năm 2024.
- Cách thức cập nhật: Sinh viên đăng nhập vào trang http://qldt.hanu.vn chọn mục “SỬA LÝ LỊCH” để bổ sung thông tin.

Sau thời hạn thông báo, nếu sinh viên không chấp hành việc cập nhật thông tin, Nhà trường sẽ thống kê danh sách và trừ điểm đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1, năm học 2023 -2024 theo quy định.

File đính kém Thong bao 4384.jpg