Thông báo về việc niêm yết danh sách sinh viên dự kiến nhận HBKKHT kỳ 2 năm học 2021-2022

Thông báo về việc niêm yết danh sách sinh viên dự kiến nhận HBKKHT kỳ 2 năm học 2021-2022

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Nhà trường thông báo về việc niêm yết danh sách sinh viên dự kiến nhận HBKKHT kỳ 2 năm học 2021-2022 (danh sách kèm theo). Đề nghị các em kiểm tra điểm học tập, kết quả rèn luyện và thông tin cá nhân trước khi Nhà trường ra quyết định công nhận chính thức. 

 Mọi thắc mắc của sinh viên sẽ được giải quyết trong giờ hành chính từ ngày 20/10 đến 28/10/2022 qua phòng CTSV&QHDN (phòng 102B nhà B, gặp cô Hoàng Minh Vấn).