Thông báo v/v nộp report môn SS1 (lớp thầy Ngọc)

Thông báo v/v nộp report môn SS1 (lớp thầy Ngọc)

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Đề nghị sv lớp SS1 của thầy Ngọc nộp report môn học (bản cứng) và kí danh sách nộp bài thi tại VPK (210C), thời gian từ 8h-10h ngày 05/01/2024.
Lưu ý:
- Mỗi nhóm nộp 01 bản in (đóng bìa màu).
- Từng sv tự kí tên nộp bài, không kí thay thành viên của nhóm. SV không kí danh sách sẽ không được chấm điểm.