Thông báo xét tốt nghiệp cho sinh viên ĐHCQ khóa 2020-2024 (Đợt 1)

Thông báo xét tốt nghiệp cho sinh viên ĐHCQ khóa 2020-2024 (Đợt 1)

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Thực hiện Kế hoạch năm học 2023 - 2024, Nhà trường thông báo v/v tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy khoá 2020 - 2024 (Đợt 1). 

(Nội dung chi tiết Thông báo xin xem trong file đính kèm).

Trân trọng.