Thông báo điểm thi cuối kỳ học phần WPR học kỳ 1, năm 2023_2024 (cập nhật lại)

Thông báo điểm thi cuối kỳ học phần WPR học kỳ 1, năm 2023_2024 (cập nhật lại)

by Trịnh Ngọc Sơn -
Number of replies: 0

Do lỗi kỹ thuật nên điểm thi học phần WPR trong thông báo cũ sẽ bị hủy, các em kiểm tra lại điểm thi cuối kì tại thông báo này, hạn nộp đơn phúc tra được gia hạn tới trước 17h00 ngày 08/3/2024 theo mẫu trên LMS.