Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên chính quy năm 2022

Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên chính quy năm 2022

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2019, 2020, 2021 và 2022 năm 2022

  • Đối tượng:
Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất (do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh tật, tai nạn...) có khả năng buộc phải nghỉ học vì lý do không đủ tài chính để nộp học phí và đảm bảo cuộc sống tối thiểu.
  • Thời gian và hình thức nộp hồ sơ:
    • Thời gian: từ ngày 04/11 đến hết ngày 17/11/2022.
    • Địa điểm: sinh viên nộp hồ sơ tại P.103C
Thông tin chi tiết sinh viên xem ở file đính kèm.