Thông báo v/v khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Thông báo v/v khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo v/v khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp ngành đào tạo và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, Trường Đại học Hà Nội triển khai  khảo sát về tình trạng việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp năm 2021. Đề nghị các sinh viên đã tốt nghiệp đợt tháng 6 và tháng 12/2021 thực hiện khảo sát theo đường link sau:

https://bit.ly/vieclam_hanu2022

Trân trọng cảm ơn.