Thông báo chương trình Hội nghị ban cán sự lớp ngày 30/11 tại K9, Đá Chông, Ba Vì