Thông báo v/v đăng ký thi sớm HK1 năm học 2022-2023

Thông báo v/v đăng ký thi sớm HK1 năm học 2022-2023

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo v/v đăng ký thi sớm HK1 năm học 2022-2023

Để chuẩn bị cho đợt xét tốt nghiệp vào cuối tháng 12/2022, sinh viên khóa 2018 trở về trước có nguyện vọng thi sớm các môn thuộc học kỳ 1 năm học 2022-2023 đăng ký qua form sau:

https://forms.gle/XjEycLewTsNfWRx59

Deadline: 11:00 ngày 03/12/2022