Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2022-2023 cho khóa K21 - CNTT

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2022-2023 cho khóa K21 - CNTT

Bởi Nguyen Xuan Thang -
Số lượng các câu trả lời: 0

Học kỳ 1 năm học 2022-2023 Khoa sẽ mở môn học dành cho K21 - Ngành CNTT bao gồm:

  • 61FIT2CAL: Toán cao cấp
  • 61FIT2DMA: Toán rời rạc
  • 61FIT2PCO: Nguyên lý máy tính
  • 61FIT2PR1: Lập trình 1
  • 61FIT2POP: Nguyên lý hệ điều hành
  • 61FIT2RES: Phương pháp nguyên cứu khoa học (mã cũ 61FIT2SRM)
Nhà trường sẽ mở đăng ký thử vào ngày 02/08/2022. Lịch đăng ký chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 04/08/2022. Trong trường hợp môn học quá số lượng đăng ký, sinh viên đăng ký ở phần nguyện vọng trên trang qldt.