Thông báo v/v phúc tra các môn học HK2 năm học 2021-2022

Thông báo v/v phúc tra các môn học HK2 năm học 2021-2022

Bởi Nguyen Xuan Thang -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo v/v phúc tra các môn học HK2 năm học 2021-2022

Sinh viên nếu có thắc mắc về điểm thi cuối kỳ các môn thuộc học kỳ 2 năm học 2021-2022 nộp đơn tại VPK P.210C từ ngày 8/8/2022 đến 16h ngày 11/8/2022. Đối với điểm thành phần, điểm chuyên cần, sinh viên gửi thắc mắc trực tiếp đến giáo viên dạy môn học đó.