Danh sách thi sớm Fall 2022

Danh sách thi sớm Fall 2022

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Danh sách thi sớm Fall 2022

Sinh viên kiểm tra lịch thi và phòng thi các môn thi sớm học kỳ 1 năm học 2022-2023 tại file đính kèm. Riêng 2 môn IPr và SS1(nhóm 01,02) sẽ thi toàn khoá vào chiều ngày thứ 3.