Thông báo danh sách thi môn IPR Fall 2022

Thông báo danh sách thi môn IPR Fall 2022

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách thi môn IPR Fall 2022

  • Thời gian: 13/12/2022, 14:00-15:00
  • Địa điểm: 708C, 712C, 405E
Sinh viên xem danh sách chi tiết theo phòng tại file đính kèm.