Thông báo danh sách thi môn ATI

Thông báo danh sách thi môn ATI

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách thi môn ATI
  • Thời gian: 22/12/2022 từ 9h  - 10h30
  • Địa điểm: 612C, 409D3, 801C
Danh sách chia phòng thi cụ thể sinh viên kiểm tra ở file đính kèm. Sinh viên đến muộn 15p sau khi phát đề thi không được tham gia thi.