Thông báo danh sách thi môn PCO

Thông báo danh sách thi môn PCO

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách thi môn PCO
  • Thời gian: 23/12/2022
    • Ca 1: Từ 8h-9h
    • Ca 2: Từ 9h10 - 10h10
    • Ca 3: Từ 10h20 - 11h20
  • Địa điểm: 417C, 410C, 412C, 105D1, 106D1
Danh sách chia phòng thi cụ thể sinh viên kiểm tra ở file đính kèm. Sinh viên đến muộn 15p sau khi bắt đầu thi không được tham gia thi.