Thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại sinh viên năm học 2022-2023

Thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại sinh viên năm học 2022-2023

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại sinh viên năm học 2022-2023:
Đề nghị mỗi lớp cử 01 sinh viên là đại diện ban cán sự lớp (lớp trưởng/lớp phó) tham dự.
Thời hạn đăng kí: trước 16h ngày mai, thứ Bảy, ngày 24/12/2022.