Thông báo danh sách thi môn B2B

Thông báo danh sách thi môn B2B

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách thi môn B2B
  • Thời gian: 26/12/2022, từ 9:30 - 11h00
  • Địa điểm: 302E
Sinh viên đến muộn 15p sau khi bắt đầu thi không được tham gia thi.