Thông báo danh sách thi môn DSY

Thông báo danh sách thi môn DSY

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo danh sách thi môn DSY
  • Thời gian: 28/12/2022, từ 8h30-10h30
  • Địa điểm: 712C,708C
Danh sách phòng thi cụ thể sinh viên kiểm tra ở file đính kèm. Sinh viên đến muộn 15p sau khi bắt đầu thi không được tham gia thi.