Thông báo danh sách thi môn PCO(MME)

Thông báo danh sách thi môn PCO(MME)

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách thi môn PCO(MME)
  • Thời gian: 28/12/2022, từ 14h30-16h
  • Địa điểm: 612C, 608C
Danh sách phòng thi cụ thể sinh viên kiểm tra ở file đính kèm. Sinh viên đến muộn 15p sau khi bắt đầu thi không được tham gia thi.