Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2019, 2020, 2021, 2022

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2019, 2020, 2021, 2022

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2019, 2020, 2021, 2022. Nhà trường chuyển khoản tiền vào tài khoản của sinh viên từ 26/12 đến 28/12/2022.