Thông báo danh sách thi môn SE1

Thông báo danh sách thi môn SE1

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo danh sách thi môn SE1
  • Thời gian: 29/12/2022, từ 8h30-9h30
  • Địa điểm: 409D3, 608C, 405E
Danh sách phòng thi cụ thể sinh viên kiểm tra ở file đính kèm. Sinh viên đến muộn 15p sau khi bắt đầu thi không được tham gia thi.