Thông báo danh sách thi môn SEN-CLC

Thông báo danh sách thi môn SEN-CLC

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách thi môn SEN-CLC
  • Thời gian: 29/12/2022, từ 8h30-9h30
  • Địa điểm: 302E, 305E
Danh sách phòng thi cụ thể sinh viên kiểm tra ở file đính kèm. Sinh viên đến muộn 15p sau khi bắt đầu thi không được tham gia thi.