Thông báo danh sách thi môn PR1

Thông báo danh sách thi môn PR1

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách thi môn PR1
  • Thời gian: 30/12/2022
    • Ca 1: từ 8h15 - 9h30
    • Ca 2: từ 9h40 - 10h55
  • Địa điểm: 608C, 612C, 302E, 305E, 402E
Danh sách chia phòng thi cụ thể sinh viên kiểm tra ở file đính kèm. Sinh viên đến muộn 15p sau khi bắt đầu thi không được tham gia thi.