Thông báo xét tốt nghiệp cho sinh viên ĐHCQ khóa 2019-2023 (Đợt 1)

Thông báo xét tốt nghiệp cho sinh viên ĐHCQ khóa 2019-2023 (Đợt 1)

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022 - 2023, Nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy khoá 2019 - 2023 (Đợt 1). (Nội dung chi tiết Thông báo xin xem trong file đính kèm).
Trân trọng.