Thông báo v/v thực tập của sinh viên K19 ngành TTĐPT

Thông báo v/v thực tập của sinh viên K19 ngành TTĐPT

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo v/v thực tập của sinh viên K19 ngành TTĐPT

Ngoài những sinh viên đã liên hệ được đơn vị thực tập hoặc thực tập trợ giảng tại Khoa, sinh viên trong danh sách kèm theo thực tập theo đơn vị Khoa sắp xếp.

  • Sinh viên thực tập FUN-FPT Software (Ban văn hóa đoàn thể Fsoft) gửi CV tới email: minhbb@fsoft.com.vn
  • Sinh viên thực tập FIT gửi CV tới email: phuonghv@hanu.edu.vn
Sinh viên sử dụng mẫu CV trên TopCV. Deadline: trc 16h ngày 08/03/2023. Đơn vị thực tập sẽ trực tiếp liên hệ để phỏng vấn.