Thông báo lịch học Tuần sinh hoạt công dân giữa khóa cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy Khóa 2020-2024 và Khóa 2021-2025

Thông báo lịch học Tuần sinh hoạt công dân giữa khóa cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy Khóa 2020-2024 và Khóa 2021-2025

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Căn cứ Công văn số 4675/BGDĐT-CTHSSV ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - SV” trong các cơ sở đào tạo năm học 2022 – 2023; căn cứ Kế hoạch số 3157/KH-ĐHHN ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Trường Đại học Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên hệ đạo học chính quy năm học 2022-2023;

Nhà trường tổ chức Tuần sinh hoạt công dân giữa khóa (SHCDGK) cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khoá 2020-2024 và 2021-2025. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: Ngày 25-26/3/2023

2. Hình thức: Trực tuyến

3. Thành phần: Toàn thể sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2020-2024 và khóa 2021-2025

Lịch học: Sinh viên xem trong file ảnh kèm theo.

1. Thông tin đăng nhập: Sinh viên tham gia Tuần SHCDGK bằng tài khoản đã được Trường cung cấp (msv@ms.hanu.edu.vn) thông qua hệ thống MS Teams. Tất cả sinh viên Khóa 2020 và 2021 sẽ được xếp lớp học Tuần SHCDGK trong MS Teams trước ngày 22/3/2023

Trường hợp sinh viên quên mật khẩu/ không đăng nhập được, liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin và Đào tạo trực tuyến qua Fanpage ITEC HANU hoặc gửi thông tin yêu cầu về email: itec@hanu.edu.vn.

2. Hướng dẫn sử dụng MS Teams dành cho SV: https://itec.hanu.edu.vn/a/81540/Huong-dan-su-dung-Microsoft-Teams-danh-cho-hoc-vien-va-sinh-vien/

Trân trọng!

 


Attachment lịch học.jpg