Thông báo v/v tham dự Hội thảo định hướng nghề nghiệp ngành CNTT (hệ đại trà) đối với SV K21

Thông báo v/v tham dự Hội thảo định hướng nghề nghiệp ngành CNTT (hệ đại trà) đối với SV K21

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Thông báo v/v tham dự Hội thảo định hướng nghề nghiệp ngành CNTT (hệ đại trà) đối với SV K21:

Thời gian: thứ Bảy, ngày 08/4/2023
Địa điểm: 902C

Việc tham dự Hội thảo này là BẮT BUỘC đối với toàn bộ SV K21. SV có lịch học các môn chuyên ngành sáng thứ Bảy, ngày 08/04/2023 đều được nghỉ các môn chuyên ngành của Khoa để tham dự Hội thảo này.
SV có lịch học các môn thuộc Bộ môn chung có thể làm đơn xin xác nhận trùng lịch hội thảo để nộp cho các BM chung.
Trân trọng!