Thông báo v/v tham dự Hội thảo giới thiệu quy trình thực tập" đối với SV K20 các ngành CNTT, CNTT CLC và TT ĐPT

Thông báo v/v tham dự Hội thảo giới thiệu quy trình thực tập" đối với SV K20 các ngành CNTT, CNTT CLC và TT ĐPT

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo v/v tham dự Hội thảo giới thiệu quy trình thực tập" đối với SV K20 các ngành CNTT, CNTT CLC và TT ĐPT:
Thời gian: thứ Bảy, ngày 15/4/2023:
+ Buổi sáng (7h30-11h30): sv CNTT hệ đại trà
+ Buổi chiều (14h-17h30): sv CNTT CLC & TT ĐPT
Địa điểm: 902C
Việc tham dự Hội thảo này là BẮT BUỘC đối với toàn bộ SV K20. SV có lịch học các môn chuyên ngành sáng/chiều thứ Bảy, ngày 15/04/2023 đều được nghỉ các môn chuyên ngành của Khoa để tham dự Hội thảo này.
SV có lịch học các môn thuộc Bộ môn chung có thể làm đơn xin xác nhận trùng lịch hội thảo để nộp cho các BM chung.
Trân trọng!