Thông báo khảo sát về chương trình đào tạo dành cho sinh viên khóa 2018

Thông báo khảo sát về chương trình đào tạo dành cho sinh viên khóa 2018

by Nguyen Xuan Thang -
Number of replies: 0

Thông báo khảo sát về chương trình đào tạo dành cho sinh viên khóa 2018

Nhằm nâng cao hơn chất lượng đào tạo, tiếp thu và điều chỉnh Chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, Khoa Công nghệ thông tin đề nghị các sinh viên khóa 2018 thực hiện khảo sát dưới đây để có ý kiến phản hồi trong quá trình học tập từ khi vào trường cho đến khi kết thúc khóa học chuẩn bị tốt nghiệp.

Link khảo sát: https://bit.ly/kstruoctotnghiep2022

*Lưu ý: khảo sát trên là BẮT BUỘC đối với sinh viên khóa 2018