Thông báo v/v khảo sát học phần HK2 năm học 2021-2022

Thông báo v/v khảo sát học phần HK2 năm học 2021-2022

by Nguyen Xuan Thang -
Number of replies: 0

Thông báo v/v khảo sát học phần HK2 năm học 2021-2022

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đề nghị sinh viên đã tham gia học môn học Quản lý dự án và Marketing toàn cầu ở HK2 năm học 2021-2022 thực hiện khảo sát theo đường link sau:
Khảo sát trên là BẮT BUỘC đối với sinh viên đã đăng ký học môn học trên.
Trân trọng.