Thông báo v/v đăng ký thi sớm học kỳ 2 năm học 2022-2023

Thông báo v/v đăng ký thi sớm học kỳ 2 năm học 2022-2023

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo v/v đăng ký thi sớm học kỳ 2 năm học 2022-2023

Nhằm phục vụ cho việc xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2023, sinh viên có nguyện vọng thi sớm để hoàn thành điểm đăng ký theo form dưới đây.

Link đăng ký: https://forms.gle/tMdTJHzVjEnH6CEP9

Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 03/05/2023.