Thông báo về việc niêm yết danh sách sinh viên dự kiến nhận trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất

Thông báo về việc niêm yết danh sách sinh viên dự kiến nhận trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo về việc niêm yết danh sách sinh viên dự kiến nhận trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo kiểm tra thông tin cá nhân ( Họ và tên, mã số sinh viên, số tài khoản,...) trước khi Nhà trường ra quyết định công nhận chính thức. Mọi thắc mắc của sinh viên sẽ được giải quyết trong giờ hành chính từ ngày 10/5 đến 19/5/2023 tại phòng CTSV&QHDN (phòng 103 - nhà C, gặp Cô Hà Thị Thúy).

Trân trọng.