Thông báo lịch thi dành cho sinh viên đăng ký thi sớm

Thông báo lịch thi dành cho sinh viên đăng ký thi sớm

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo lịch thi dành cho sinh viên đăng ký thi sớm

  • Địa điểm thi sẽ được cập nhật vào ngày 22/05/2023
  • Đối với môn SS2 của thầy Cầm và thầy Khánh, sinh viên liên hệ để nộp bài cho giảng viên vào ngày 23/05/2023