Thông báo danh sách phòng thi DBA

Thông báo danh sách phòng thi DBA

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách phòng thi DBA

  • Thời gian: 8:30-9:30 ngày thứ 5, 25/05/2023
  • Địa điểm: 302E, 305E
Sinh viên kiểm tra file đính kèm để biết danh sách chi tiết từng phòng thi.