Thông báo danh sách phòng thi SE2

Thông báo danh sách phòng thi SE2

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo danh sách phòng thi SE2

  • Thời gian: 14:00-16:00 ngày thứ 5, 25/05/2023
  • Địa điểm: 302E, 608C, 801C
Sinh viên kiểm tra file đính kèm để biết danh sách chi tiết từng phòng thi.