Thông báo kết quả khóa luận tốt nghiệp năm học 2022-2023

Thông báo kết quả khóa luận tốt nghiệp năm học 2022-2023

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo kết quả khóa luận tốt nghiệp năm học 2022-20233

Sinh viên có thể xem điểm chi tiết về khóa luận tốt nghiệp ở file đính kèm. Hiện tại học phần trên đã được đăng ký trên hệ thống, sinh viên kiểm tra lại tài khoản và hoàn thành học phí từ ngày 29/05 - 31/05/2023.