Thông báo danh sách phòng thi MPR

Thông báo danh sách phòng thi MPR

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách phòng thi MPR

  • Thời gian: 13:30-15:00 ngày thứ 2, 29/05/2023
  • Địa điểm: 608C, 612C, 708C
Sinh viên kiểm tra file đính kèm để biết danh sách chi tiết từng phòng thi.