Thông báo điểm thực tập năm học 2022 - 2023 các ngành CNTT và TT ĐPT

Thông báo điểm thực tập năm học 2022 - 2023 các ngành CNTT và TT ĐPT

by Nguyen Xuan Thang -
Number of replies: 0

Khoa CNTT thông báo điểm học phần Thực tập tốt nghiệp năm học 2022 - 2023 của sinh viên các ngành CNTT và TT ĐPT.

Từ ngày 30 - 31/5/2023, sinh viên có điểm nhưng chưa đăng ký học/ chưa nộp học phí cần kiểm tra thông báo thu học phí trên trang Quản lý đào tạo (đăng nhập bằng tài khoản của sinh viên). Điểm sẽ được cập nhật sau khi sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí của học phần.

Trong trường hợp sinh viên có thắc mắc về:

  • Đóng học phí: Liên hệ thày trợ lý giáo vụ Hoàng Việt Phương (P. 210C)
  • Điểm học phần thực tập tốt nghiệp: Liên hệ thày Nguyễn Xuân Thắng (nxthang@hanu.edu.vn)
Khoa CNTT