Thông báo danh sách phòng thi IIS-CLC

Thông báo danh sách phòng thi IIS-CLC

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách phòng thi IIS-CLC

  • Thời gian: ngày thứ 3, 30/05/2023
    • Ca 1: 8:30-9:30
    • Ca 2: 9:45-10:45
  • Địa điểm: 417C
Sinh viên kiểm tra file đính kèm để biết danh sách chi tiết từng ca thi.