Thông báo danh sách phòng thi PST

Thông báo danh sách phòng thi PST

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách phòng thi PST

  • Thời gian: ngày thứ 5, 01/06/2023
    • Ca 1: 8:30-9:40
    • Ca 2: 9:50-11:00
  • Địa điểm: 608C, 612C, 409D2, 712C
Sinh viên kiểm tra file đính kèm để biết danh sách chi tiết từng ca thi.