Thông báo danh sách phòng thi SQA

Thông báo danh sách phòng thi SQA

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách phòng thi SQA

  • Thời gian: 8:30-10:00 ngày thứ 2, 05/06/2023
  • Địa điểm: 608C, 612C, 708C
Sinh viên kiểm tra file đính kèm để biết danh sách chi tiết từng phòng thi.