Thông báo danh sách phòng thi REQ

Thông báo danh sách phòng thi REQ

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách phòng thi REQ

  • Thời gian: 14:00-15:30 ngày thứ 4, 07/06/2023
  • Địa điểm: 302E, 305E, 402E, 405E
Sinh viên kiểm tra file đính kèm để biết danh sách chi tiết từng phòng thi.