Giấy mời tham dự Hội thảo khoa học giáo viên tháng 5/2022

Giấy mời tham dự Hội thảo khoa học giáo viên tháng 5/2022

Bởi Nguyen Xuan Thang -
Số lượng các câu trả lời: 0

GIẤY MỜI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI CÁC THÀY CÔ
tham dự
HỘI THẢO KHOA HỌC GIÁO VIÊN NĂM 2022
Thời gian8h00 – 11h30, thứ Bảy ngày 28 tháng 5 năm 2022.
Địa điểm: Phòng 102C
Sự có mặt của các thầy cô là niềm vinh dự và góp phần vào thành công của Hội thảo.
Trân trọng kính mời!
Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2022
TRƯỞNG KHOA
TS. Nguyễn Xuân Thắng