Thông báo về việc miễn học phần, miễn chuẩn đầu ra, công nhận chuyển đổi kết quả học tập các trình độ đào tạo

Thông báo về việc miễn học phần, miễn chuẩn đầu ra, công nhận chuyển đổi kết quả học tập các trình độ đào tạo

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Thông báo về việc miễn học phần, miễn chuẩn đầu ra, công nhận chuyển đổi kết quả học tập các trình độ đào tạo (chi tiết xem file đính kèm).