Thông báo v/v đăng ký định hướng cho K20 ngành CNTT

Thông báo v/v đăng ký định hướng cho K20 ngành CNTT

by Nguyen Xuan Thang -
Number of replies: 0

Thông báo v/v đăng ký định hướng cho K20 ngành CNTT

Đề nghị toàn bộ sinh viên K20 ngành CNTT thực hiện phiếu khảo sát theo đường link dưới đây để đăng ký định hướng chuyên ngành.

Link khảo sát: https://forms.gle/ibd72f6XM2Sy8hs28

Lưu ý:

- Sinh viên dùng mail nhà trường cấp để thực hiện khảo sát trên.

- Sinh viên hệ CLC không tham gia khảo sát này

 

Deadline: 11h ngày 31/07/2022