Thông báo về việc niêm yết danh sách sinh viên khóa 2020, 2021, 2022 dự kiến nhận HBKKHT học kỳ 2 năm học 2022-2023

Thông báo về việc niêm yết danh sách sinh viên khóa 2020, 2021, 2022 dự kiến nhận HBKKHT học kỳ 2 năm học 2022-2023

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Nhà trường thông báo về việc niêm yết danh sách sinh viên khóa 2020, 2021, 2022 dự kiến nhận HBKKHT học kỳ 2 năm học 2022-2023 (danh sách kèm theo).

Đề nghị các em sinh viên kiểm tra điểm học tập, kết quả rèn luyện và thông tin cá nhân trước khi Nhà trường ra quyết định công nhận chính thức. Mọi thắc mắc của sinh viên sẽ được giải quyết trong giờ hành chính từ ngày 12/10 đến 19/10/2023 qua phòng CTSV&QHDN (phòng 102A nhà B, gặp Cô Hoàng Minh Vấn - điện thoại: 0243 5430506).