KHẢO SÁT VỀ VIỆC NGUYỆN VỌNG HỌC HỌC PHẦN THAY THẾ KHÓA LUẬN

KHẢO SÁT VỀ VIỆC NGUYỆN VỌNG HỌC HỌC PHẦN THAY THẾ KHÓA LUẬN

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Học kỳ 2 năm học 2023-2024, Khoa dự kiến sẽ mở thêm 2 học phần thay thế khóa luận bao gồm:
- 61FIT4PIT: Đạo đức nghề nghiệp trong ngành CNTT
- 61FIT4IPR: Xử lý ảnh và nhận dạng
Nhằm thống kê được số lượng đăng ký để mở lớp, đề nghị sinh viên có nguyện vọng đăng ký form dưới đây.
Deadline: 17h ngày 13/11/2023