Thông báo v/v đánh giá rèn luyện HK2 năm học 2021-2022

Thông báo v/v đánh giá rèn luyện HK2 năm học 2021-2022

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo v/v đánh giá rèn luyện HK2 năm học 2021-2022
Lớp trưởng các lớp triển khai cho thành viên trong lớp làm phiếu đánh giá theo mẫu như file đính kèm. Lớp trưởng tổng hợp kết quả và gửi về khoa qua email: phuonghv@hanu.edu.vn
Deadine: 11h ngày mai, 07/10/2022.